iPad là một sản phẩm màn hình lờn hơn iPad có các chức năng như iPhone và hỗ trợ tốt cho công việc văn phòng, đặc biệt là học tập, chơi game, thuyết trình, vẽ đồ họa, hoặc đọc bản vẽ trên iPad.

Showing all 13 results